Format A4, 196 stron.

Stan prawny - październik 2015 r.

Autorzy: 

Agata Krysiak

Aneta Bogut

Oprawa - segregator z 2-ma pierścieniami lub   blok z perforacją segregatorową -  do wymiany w segregatorze z przekładkami, wydanym w 2012 roku.

 

Spis treści

 

Rozdział I Uprawnienia - notatki

 1. Notatka urzędowa z ujęcia osoby i przekazania Policji 6-9

 2. Protokół z przeprowadzenia kontroli osobistej/przeglądania zawartości

podręcznych bagaży 10-13

 1. Pokwitowanie przekazania przedmiotów Policji 14-15

 2. Protokół zajęcia przedmiotów w celu  zabezpieczenia przepadku 16-21

 3. Notatka z użycia środków przymusu bezpośredniego 22-33

 4. Notatka z użycia broni palnej 34-39

Rozdział II Postępowanie w sprawach o wykroczenia 

 1. Karta nadzoru 40-41

 2. Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia 42-56

 3. Notatka urzędowa ze zdarzenia 57-59

 4. Protokół przesłuchania świadka 60-67

 5. Wezwanie d stawiennictwa 68-69

 6. Protokół przesłuchania osoby wobec, której istniej uzasadniona podstawa
  do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie 70-72

 7. Pouczenie osoby wobec, której istniej uzasadniona podstawa do sporządzenia
  przeciwko niej wniosku o ukaranie 73-74

 8. Zarządzenie zapoznania się z aktami 75-78

 9. Protokół oględzin miejsca zdarzenia 79-82

 10. Protokół konfrontacji 83-88

 11. Protokół okazania 89-94

 12. Postanowienie o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego 95-99

 13. Postanowienie o oddalenie wniosku dowodowego 100-101

Rozdział III Wnioski, postanowienia oraz środki odwoławcze

 1. Wniosek o zarządzeniu przymusowego doprowadzenia przez Policję 102-107

 2. Wniosek o ukaranie 108-112

 3. Zawiadomienie pokrzywdzonego o skierowaniu wniosku o ukaranie 113-114

 4. Wniosek o odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie 115-120

 5. Zawiadomienia pokrzywdzonego o niewniesieniu wniosku o odstąpienie 121-123

 6. Zawiadomienia osoby zawiadamiającej o popełnionym wykroczeniu
  o niewniesieniu wniosku o odstąpienie 124-125

 7. Postanowienie o rozpoznaniu środka odwoławczego na niewniesienie wniosku
  o ukaranie 126-127

 8. Zarządzenie o odmowie przyjęcia środka odwoławczego na niewniesienie
  wniosku o ukaranie 128-131

 9. Wniosek o doręczenie wyroku 132-133

 10. Sprzeciw 134-138

 11. Zażalenie 139-141

 12. Apelacja 142-149

 13. Kasacja 150-151

Rozdział IV Kary porządkowe

 1. Postanowienie o nałożeniu kary porządkowej 150-151

 2. Postanowienie o uchyleniu kary porządkowej 152

 3. Postanowienie o odmowie uchylenia kary porządkowej 153-155

Rozdział V Mandat karny

 1. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych 156-161

 2. Katalog wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych mogą nakładać
  mandaty karne 162-168

 3. Wniosek o uchylanie prawomocnego mandatu karnego 169

Rozdział VI Straż miejska (gminna)

 1. Uchwała w sprawie utworzenia straży gminnej 170-171

 2. Porozumienie w sprawie powołania wspólnej straży gminnej 172

 3. Porozumienie o utworzeniu straży międzygminnej 173-176

 4. Uchwała w sprawie rozwiązania straży gminnej 177-178

 5. Rozwiązanie wspólnej straży gminnej 179-180

 6. Regulamin dot. funkcjonowania straży gminnej/miejskiej 181-188

 7. Porozumienie o współpracy z Policją 189-193

Rozdział VII Inne

Informacja do starosty 194-196

Pobierz Spis  teści  ( PDF )
 

 

wzory 2015

Zapytaj o produkt

Kolorowanka Wychowanie komunikacyjne - apel do rodziców

Drodzy Rodzice !

W niezwykle szybkim tempie rośnie liczba wszelkiego typu pojazdów. Dlatego nauka właściwego zachowania w ruchu drogowym to dla naszych dzieci nie tylko poszerzenie wiadomości o otaczającym je świecie, ale i pomoc, która może uratować życie.

Więcej